Skúšky: algebra pre informatikov, 1. ročník


Skúška bude pozostávať z dvoch častí:písomná, príklady - 40 bodov
 teoretická - 40 bodov

Písomná časť bude pozostávať zo 4 príkladov. Príklady budú väčšinou hodnotené 10 bodmi. K úspešnému prejdeniu tejto časti odporúčam mať prepočítané a rozumieť riešeniam príkladov zo skrípt.

V teoretickej časti sa budem pýtať na definície pojmov, znenia tvrdení (viet, liem,...) a budú ma zaujímať dôkazy týchto tvrdení. Treba očakávať asi 3 definície a 3 vety s dôkazmi.

Úlohy, ktorých riešenia dáte do fóra do 28.5. do polnoci budem hodnotiť, t.j. ak budú v poriadku, dostanete bod. Za úlohy, ktoré tam dáte 29.5. a neskôr už nebudem dávať body, ale budem sa snažiť ich okomentovať, aby ste vedeli, či je uvedené riešenie v poriadku.

Hodnotenie skúšky

Aby ste mohli byť hodnotený, musíte počas skúšky získať aspoň 30 bodov, pritom za písomku min. 14 a za každú teóriu tiež treba minimálne 14. Toto sú K.O. kritériá, keď jedno z nich nesplníte, za skúšku dostanete Fx. (za cvičenie bolo max. 20 bodov a 20+30=50, čo je minimum na hodnotenie E) Prémiové body (získané za správne riešenia zadané do fóra do 28.5. polnoci) sa môžu použiť v prípade potreby ako body ku písomke, t.j. príkladom.
Ak nesplníte túto podmienku, vaša účasť nie je hodnotená (t.j. získavate Fx) a musíte prísť na skúšku znova (samozrejme, ak ste ešte nevyčerpali všetky svoje termíny a máte záujem).
Ak splníte túto podmienku, bude Vaša účasť na skúške hodnotená nasledovne: hodnotenie je tvorené súčtom bodov z cvičení, písomnej a teoretickej časti skúšky. Spolu je možné získať 100 bodov. Hodnotenie bude urobené podľa nasledovného kľúča:

Body Hodnotenie
91 - 100 A
81 - 90.99 B
71 - 80.99 C
61 - 70.99 D
50 - 60.99 E
0 - 49.99 Fx

Ak niekto nebude spokojný s hodnotením, ktoré takto získa, bude mať možnosť ho ovplyvniť v rámci osobnej konzultácie (ústna skúška) podľa rovnakého princípu ako v 1. semestri (t.j. ak získate 56-60.99 bodov, ak chcete, môžete bojovať o D,...). Možnosť zlepšenia je ale naozaj, až keď prejdete všetky tri K.O. kritériá a získate aspoň 50 bodov alebo viac (čiže napr. kto získa 46-49.99, nemôže "bojovať" o E). Takýmto spôsobom je možné zmeniť hodnotenie o jeden stupeň (môže sa zlepšiť, ale aj zhoršiť). Ak na základe položených otázok usúdite, že by ste mohli svoje hodnotenie zhoršiť, môžete z tejto časti skúšky odstúpiť. Akonáhle začnete odpovedať, už odstúpiť nie je možné.

Prihlásiť na jednotlivé termíny sa treba v AIS2

Termíny a výsledky

Skúška sa vždy začína o 8:30 alebo 9.00 v prvej miestnosti, uvedenej v tabuľke. Na M126 budeme obyčajne pokračovať poobede. Max. počet študentov na skúške je 15 (ak nie je uvedené inak).

Termíny

Termíny do 16.6. včítane treba brať ako riadne termíny. Ďalšie sú myslené ako opravné. Tiež treba myslieť na to, že ak budete veľmi chcieť prvý krát prísť na skúšku 22.6. a nedostanete známku, budete už mať problém využiť všetky stihnúť tri termíny, lebo toľko termínov už nebude vypísaných.
Okrem tu uvedených termínov ešte bude (v prípade potreby) jeden (nie viac) termín v jednom z dní 26., 29. a 30.6. Tento termín vypíšem na základe dohody.

DátumMiestnosť
8.6.2017M V - akv., M126
15.6.2017F1 108, M126
16.6.2017F1 108, M126
22.6.2017F1 109, M126