Skúšky: algebra pre informatikov, 1. ročník


Skúška bude pozostávať z dvoch častí:písomná,príklady - 40 bodov
 teoretická - 2x20 bodov

Písomná časť bude pozostávať zo 4 príkladov. Príklady budú väčšinou hodnotené 10 bodmi. K úspešnému prejdeniu tejto časti odporúčam mať prepočítané a rozumieť riešeniam príkladov zo skrípt.

Teoretická časť bude pozostávať z 2 zvlášť formulovaných a hodnotených otázok. Za každú z nich je možné získať 20 bodov.
Budem sa pýtať na definície pojmov, znenia tvrdení (viet, liem,...) a budú ma zaujímať dôkazy týchto tvrdení. V jednej otázke môže byť jedna až dve definície, jedno až dve tvrdenia.

Úlohy, ktorých riešenia dáte do fóra do 2.6. - t.j. "predvečer" prvého skúšobného termínu - budem hodnotiť, t.j. ak budú v poriadku, dostanete bod. Za úlohy, ktoré tam dáte 3.6. a neskôr už nebudem dávať body, ale budem sa snažiť ich okomentovať, aby ste vedeli, či je uvedené riešenie v poriadku.

Hodnotenie skúšky

Aby ste mohli byť hodnotený, musíte počas skúšky získať aspoň 30 bodov, pritom za písomku min. 13 a za každú teor. otázku min. 6. (za cvičenie bolo max. 20 bodov a 20+30=50, čo je minimum na hodnotenie E)
Ak nesplníte túto podmienku, Vaša účasť nie je hodnotená (t.j. získavate Fx) a musíte prísť na skúšku znova (samozrejme, ak ste ešte nevyčerpali všetky svoje termíny a máte záujem).
Ak splníte túto podmienku, bude Vaša účasť na skúške hodnotená nasledovne: hodnotenie je tvorené súčtom bodov z cvičení, písomnej a teoretickej časti skúšky. Spolu je možné získať 100 bodov. Hodnotenie bude urobené podľa nasledovného kľúča:

Body Hodnotenie
91 - 100 A
81 - 90 B
71 - 80 C
61 - 70 D
50 - 60 E
0 - 49 Fx

Ak niekto nebude spokojný s hodnotením, ktoré takto získa, bude mať možnosť ho ovplyvniť v rámci osobnej konzultácie (ústna skúška) podľa rovnakého princípu ako v 1. semestri (t.j. ak získate 56-60 bodov, ak chcete, môžete bojovať o D,...). Takýmto spôsobom je možné zmeniť hodnotenie o jeden stupeň (môže sa zlepšiť, ale aj zhoršiť). Ak na základe položených otázok usúdite, že by ste mohli svoje hodnotenie zhoršiť, môžete z tejto časti skúšky odstúpiť. Akonáhle začnete odpovedať, už odstúpiť nie je možné.

Prihlásiť na jednotlivé termíny sa treba v AIS2

Termíny a výsledky

Skúška sa vždy začína okolo 8:30 v prvej miestnosti, uvedenej v tabuľke. Na M126 budeme obyčajne pokračovať poobede. Max. počet študentov na skúške je 15 (ak nie je uvedené inak).
Termíny
DátumMiestnosť
3.6.2015F109, M126
10.6.2015F109, M126
17.6.2015F109, M126
19.6.2015B, M126
3.7.2015VII, M126