bakalárska
diplomová
dizertačná
    Archív    

RNDr. Milan Jasem, CSc. (Fakulta chemickej a potravinárskej techn. STU)
TlačDetaily
Zväzovo usporiadané monoidy
neobsadené

Doc. RNDr. Martin Mačaj PhD.
TlačDetaily
Prvočíselnosť a faktorizácia
neobsadené
TlačDetaily
Configurations in 4-cycle systems
neobsadené
TlačDetaily
4-cycle systems and existentially closed graphs
neobsadené

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš CSc.
TlačDetaily
FG-moduly a reprezentácie konečnych grúp
neobsadené
TlačDetaily
Topologické grupy
neobsadené