bakalárska
diplomová
dizertačná
    Aktuálne    

Doc. RNDr. Jaroslav Guričan CSc.
TlačDetaily
Jednoznačná faktorizácia a krátenie algebraických štruktúr
zadané: Radoslav Brída
TlačDetaily
Vlastné cyklické a vlastne komutatívne grupy
zadané: Veronika Lacková
TlačDetaily
Problém konečných báz identít v univerzálnej algebre
zadané: Michal Prusák
TlačDetaily
Lindenmayerove systémy nad monoidmi s inverzami
zadané: Kristína Čevorová

RNDr. Martin Sleziak PhD.
TlačDetaily
Konečne aditívne miery na prirodzených číslach
zadané: Dávid Mesežnikov
TlačDetaily
Banachove limity
zadané: Jana Štolcová