Členovia oddelenia

Doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc. - vedúci oddelenia

Miestnosť: M 135

Telefón: 602 95 141

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok 8.102 hodM-ILineárna algebrap1upM* 1pupM*
Utorok 8.102 hodM-126Všeobecná topológiap1mMATs*
Utorok13.102 hodM-XLineárna algebrac1upMA*
Utorok16.302 hodM-XLineárna algebrac1upMAIN 1pupM*
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Streda16.302 hodM-126Všeobecná topológiap1mMATs*
Štvrtok11.302 hodM-126Teória kategórií (1)v2mMATs*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

Prednášky

Algebra.pdf
Cvicenia z topologie .pdf
Element.teor.cisel.pdf
Teoraritmetika.pdf
Vseob. topologia.pdf