Členovia oddelenia

Doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc. - vedúci oddelenia

Miestnosť: M 135

Telefón: 602 95 141

E-mail:

Publikácie


Elektronické materiály

Prednášky