Členovia oddelenia

Mgr Serhii Dylda - doktorand

Miestnosť: M 156

Telefón: 602 95 209

E-mail:

Rozvrh hodín

Streda11.302 hodM-VIIIMatematická analýza (1)c1TEF 1BIN*
Štvrtok 8.102 hodCMatematická analýza (1)c1INF3
Piatok13.102 hodM-VISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie