Členovia oddelenia

Mgr Serhii Dylda - doktorand

Miestnosť: M 156

Telefón: 602 95 209

E-mail:

Rozvrh hodín

Piatok 9.502 hodM-XIIMatematická analýza (2)c1BIN* 1DAV*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie