Členovia oddelenia

Mgr Serhii Dylda - doktorand

Miestnosť:

Telefón: (602 95 489)

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok14.502 hodM-XIMatematická analýza (1)c1DAV1

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie