Členovia oddelenia

Mgr Serhii Dylda - doktorand

Miestnosť: M 156

Telefón: 602 95 209

E-mail:

Rozvrh hodín

Streda14.002 hod Lineárna algebrac1DAV
Štvrtok11.302 hod Matematická analýza (2)c1DAV*
Piatok13.102 hod Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie smDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie