Členovia oddelenia

Mgr Serhii Dylda - doktorand

Miestnosť: M 156

Telefón: 602 95 209

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok14.502 hodM-XIMatematická analýza (1)c1DAV1

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie