Členovia oddelenia

Mgr Serhii Dylda - doktorand

Miestnosť: M 156

Telefón: 602 95 209

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok14.002 hodM-VIIDiskrétna matematika (1)p1AIN*
Streda 8.102 hodM-XIMatematická analýza (1)c1TEF 1DAV1
Piatok13.102 hodM-VISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie