Členovia oddelenia

Mgr Dominik Hollý - doktorand

Miestnosť: M 156

Telefón: 602 95 209

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok 9.501 hod Lineárna algebra a geometria (2)c1MMN*
Piatok 8.102 hod Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)v1MMN*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie