Členovia oddelenia

Mgr Dominik Hollý - doktorand

Miestnosť: M 156

Telefón: 602 95 209

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok14.502 hodF1-247Lineárna algebra a geometria (1)c1MMN2
Utorok16.302 hodF1-247Lineárna algebra a geometria (1)c1MMN1
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok12.204 hodM-VSeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie