Členovia oddelenia

Mgr Dominik Hollý - doktorand

Miestnosť: M 156

Telefón: 602 95 209

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok13.102 hodF1-247Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)v1MMN1
Utorok 9.502 hodM-IXDoplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)v1MMN2

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie