Členovia oddelenia

Mgr Nina Hronkovičová - doktorandka

Miestnosť: M 134

Telefón: 602 95 754

E-mail:

Rozvrh hodín

Piatok 8.102 hodM-XIIAlgebra a geometria (2)c1FYZ1
Piatok11.302 hodM-XIIAlgebra a geometria (2)c1FYZ2 1TEF

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie