Členovia oddelenia

Mgr Nina Hronkovičová - doktorandka

Miestnosť: M 134

Telefón: 602 95 754

E-mail:

Rozvrh hodín

Streda 9.501 hodM-VIAlgebra a geometria (1)c1FYZ2 1OZE
Streda10.401 hodM-VICvičenie z algebry (1) c1FYZ2 1OZE
Streda14.502 hodCAlgebra a geometria (1)c1FYZ1 12TEF
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok12.204 hodM-VSeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie