Členovia oddelenia

Mgr Nina Hronkovičová - doktorandka

Miestnosť: M 134

Telefón: 602 95 754

E-mail:

Rozvrh hodín

Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok 8.102 hodM-IIIAlgebra a geometria (2)c2TEF 1FYZ2
Piatok12.202 hodM-VIIAlgebra a geometria (2)c1TEF 1FYZ1
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie