Členovia oddelenia

Mgr Nina Hronkovičová - doktorandka

Miestnosť: M 134

Telefón: 602 95 754

E-mail:

Publikácie