Členovia oddelenia

Steven Ikechukwu - doktorand

Miestnosť: M 135

Telefón: 602 95 141

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok 8.102 hodM-IILineárna algebra a geometria (2)c1MMN*
Piatok11.302 hodM-VMatematická analýza (2)c1TEF 1BIN 1DAV

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie