Členovia oddelenia

Doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD.

Miestnosť: M 144

Telefón: 602 95 642

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok 9.001 hodM-VLineárna algebra a geometria (1)c1MMN*
Streda 9.001 hodM-XLineárna algebra a geometria (1)c1MMN*
Streda14.502 hodM-126Lineárne kódovaniep2mMATs*
Štvrtok 8.102 hodI-23Vybrané kapitoly z kryptológiep2mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok 8.102 hodF1-328Lineárna algebra a geometria (1)p1MMN*
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Najnovšie publikácie

[1] Tatiana Jajcayová Jaroslav Guričan Robert Jajcay: The 6th International Workshop on Optimal Network Topologies Conference proceedings, List of abstracts, 2014.

Všetky publikácie