Členovia oddelenia

Prof. RNDr. Róbert Jajcay, PhD.

Miestnosť: M 137

Telefón: 602 95 642

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok 9.502 hodM-IXÚvod do kódovaniap2DAV 3MATs
Streda13.102 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok14.002 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Piatok 8.102 hodM-XILineárna algebra a geometria (2)p1MMN*
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie