Členovia oddelenia

Prof. RNDr. Róbert Jajcay, PhD.

Miestnosť: M 137

Telefón: 602 95 642

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok 8.102 hodCLineárna algebra a geometria (1)p1MMN 23AIN
Utorok12.202 hodM-126Vybrané kapitoly z kryptológiep2mMATs*
Štvrtok 8.102 hodM-VIIITeória grafovk2DAV 3MATs
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok 9.302 hodM-126Algebraická teória grafovpmDRS
Piatok12.204 hodM-VIIISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie