Členovia oddelenia

Doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD.

Miestnosť: M 144

Telefón: 602 95 642

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok 9.002 hod Lineárna algebrap1DAV*
Pondelok12.202 hod Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Utorok15.402 hod Lineárna algebrap1DAV*
Streda 9.502 hod Lineárna algebra a geometria (2)p1MMN*
Štvrtok 8.102 hod Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Štvrtok 9.502 hod Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok13.102 hod Úvod do kódovaniap3MATs
Piatok12.204 hod Seminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie