Členovia oddelenia

Mgr Samuel Kalužný - doktorand

Miestnosť: M 130

Telefón: (602 95 489)

E-mail:

Rozvrh hodín

Streda16.302 hodM-VICvičenie z algebry a geometrie (1)c1EFM2
Štvrtok 8.102 hodM-IIILineárna algebra a geometria (2)c1EFM2

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie