Členovia oddelenia

Mgr Samuel Kalužný - doktorand

Miestnosť: M 130

Telefón: (602 95 489)

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok16.302 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (1)c1EFM2
Streda16.302 hodM-IICvičenie z algebry a geometrie (1)v1EFM2
Piatok13.102 hodM-VISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie