Členovia oddelenia

Mgr Samuel Kalužný - doktorand

Miestnosť: M 130

Telefón: (602 95 489)

E-mail:

Rozvrh hodín

Streda16.302 hodM-XMatematická analýza (2)c1DAV2 2DAVk 2BINk 1BIN*
Štvrtok11.302 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)c1MAT**
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie