Členovia oddelenia

Barbora Kamrlová, PhD.

Miestnosť: M 134

Telefón: 602 95 754

E-mail:

Publikácie


Elektronické materiály

Použitie matematiky v menej obvyklých kontextoch