Členovia oddelenia

Prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. - emeritný profesor

Miestnosť: M 137

Telefón: 602 95 753

E-mail:

Publikácie