Členovia oddelenia

Prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. - emeritný profesor

Miestnosť: M 137

Telefón: 602 95 753

E-mail:

Rozvrh hodín

Streda13.102 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (3)v2mMATs

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Najnovšie publikácie

[1] Jaroslav Guričan Tibor Katriňák: Free pseudocomplemented semilattices: a new approach, Algebra Universalis, 74(3-4), (2015), 305-331.

Všetky publikácie