Členovia oddelenia

Doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.

Miestnosť: M 132

Telefón: 602 95 387

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok10.402 hod Algebra (2)p2MAT*
Utorok14.002 hod Teória, algoritmy a aplikácie grafovv2muM* 3kM*
Streda11.302 hod Algebraická teória číselp2mMATs*
Štvrtok 9.502 hod Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok14.501 hod Algebra (2)c2MAT*
Štvrtok15.401 hod Cvičenie z algebry (2)c2MAT*
Štvrtok16.302 hod Teória polí (2)p1mMATs*
Piatok12.204 hod Seminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

algebra
atc
prezentacie
seminar
teoriapoli