Členovia oddelenia

Doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.

Miestnosť: M 132

Telefón: 602 95 387

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok10.402 hodM-126Algebra (2)p2MAT*
Utorok 9.502 hodM-126Teória polí (2)p1mMATs*
Utorok14.002 hodM-VIIITeória, algoritmy a aplikácie grafovk2muM* 3kM*
Streda11.301 hodM-VIIAlgebra (2)c2MAT*
Streda12.201 hodM-VIICvičenie z algebry (2)v2MAT*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok13.102 hodF1-108Algebraická teória číselp2mMATs*
Piatok12.204 hodM-IXSeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

algebra
atc
klietky
koval
prezentacie
seminar
teoriapoli