Členovia oddelenia

Doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.

Miestnosť: M 132

Telefón: 602 95 387

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok 9.502 hodM-XAlgebra (2)p2MAT*
Pondelok11.302 hodM-XAlgebra (2)c2MAT*
Utorok11.302 hodM-126Algebraická teória číselp2mMATs*
Streda 8.102 hodM-126Teória polí (2)p1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok16.302 hodM-XÚvod do teórie grafovv1muM* 2kM* 1pmupM*
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

algebra
atc
prezentacie
seminar
teoriapoli