Členovia oddelenia

Doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.

Miestnosť: M 132

Telefón: 602 95 387

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok11.302 hodM-VIIIAlgebra (2)p2MAT*
Utorok16.302 hodM-XIAlgebra (2)c2MAT*
Streda 9.502 hodM-126Teória polí (2)p1mMATs* 1mINFt*
Streda14.502 hodM-VCvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)v1MAT**
Štvrtok13.102 hodM-IÚvod do teórie grafovv1muM* 1pmupM*
Piatok12.204 hodM-IXSeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

algebra
atc
linearnaalgebra
prezentacie
seminar
teoriapoli