Členovia oddelenia

Mgr. Tibor Macko, PhD. - vedúci oddelenia

Miestnosť: M 150

Telefón: 602 95 450

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok 9.502 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Streda15.402 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Štvrtok 8.102 hodM-XIILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Štvrtok 9.502 hodM-XIILineárna algebra a geometria (2)c1MAT**
Štvrtok14.002 hodM-IIAlgebraická topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


WWW stránky

Homepage