Členovia oddelenia

Mgr. Tibor Macko, PhD.

Miestnosť: M 150

Telefón: 602 95 450

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok12.202 hodF1-328Lineárna algebra a geometria (1)p1MAT**
Utorok11.302 hodF1-328Lineárna algebra a geometria (1)p1MAT**
Štvrtok13.102 hodM-126Diferenciálna topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-XSeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


WWW stránky

Homepage