Členovia oddelenia

Mgr. Tibor Macko, PhD. - vedúci oddelenia

Miestnosť: M 150

Telefón: 602 95 450

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok10.402 hodM-VILineárna algebra a geometria (1)p1MAT**
Utorok11.302 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (1)p1MAT**
Utorok14.502 hodM-IXLineárna algebra a geometria (1)c1MAT**
Štvrtok11.302 hodM-126Teória kategórií (1)v2mMATs*
Štvrtok16.302 hodM-126Diferenciálna topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-VISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


WWW stránky

Homepage