Členovia oddelenia

Mgr. Tibor Macko, PhD.

Miestnosť: M 150

Telefón: 602 95 450

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok14.002 hod Lineárna algebra a geometria (2)c1MAT**
Utorok 9.502 hod Lineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Utorok14.002 hod Teória kategórií (2)v2mMATs*
Streda 9.502 hod Algebraická topológiap1mMATs*
Štvrtok 9.502 hod Lineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Štvrtok14.502 hod Algebraická topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hod Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


WWW stránky

Homepage