Členovia oddelenia

Mgr. Tibor Macko, PhD.

Miestnosť: M 150

Telefón: 602 95 450

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok13.102 hodM-IILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Streda13.102 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodF1-108Lineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Štvrtok15.402 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-XISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológiesmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


WWW stránky

Homepage