Členovia oddelenia

Mgr. Tibor Macko, PhD. - vedúci oddelenia

Miestnosť: M 150

Telefón: 602 95 450

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok13.102 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Pondelok15.402 hodM-126Teória kategórií (2)v2mMATs*
Utorok 9.502 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Utorok14.502 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


WWW stránky

Homepage