Členovia oddelenia

Ajay Raj - doktorand

Miestnosť: M 130

Telefón: 602 95 489

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok13.101 hodM-VILineárna algebra a geometria (1)c1MMN*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie