Členovia oddelenia

Mgr. Tatiana Sirotová - doktorandka

Miestnosť: M 130

Telefón: (602 95 489)

E-mail:

Publikácie