Členovia oddelenia

RNDr. Martin Sleziak, PhD.

Miestnosť: M 129

Telefón: 602 95 193

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok 8.102 hodF1-328Algebra (1)c1INF2 2BIN*
Pondelok16.302 hodM-126Teória čísel (1)p3MATs
Utorok16.302 hodM-XIIAlgebra (1)c1INF1
Streda 9.003 hodSTUReálne funkciesmDRS
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Streda15.402 hodF1-108Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)c1MAT**
Štvrtok11.302 hodM-IXLineárna algebra a geometria (1)c1MAT**

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Najnovšie publikácie

[1] Peter Letavaj, Ladislav Mišík and Martin Sleziak: Extreme points of the set of density measures, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 423(2), (2015), 1150-1165.
[2] Pratulananda Das, Vladimír Toma and Martin Sleziak: I^K-Cauchy functions, Topology and its Applications, 173, (2014), 9-27.

Všetky publikácie


WWW stránky

Homepage