Členovia oddelenia

RNDr. Martin Sleziak, PhD.

Miestnosť: M 129

Telefón: 602 95 193

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok 9.002 hod Algebra (3)p1mINFt 3INF*
Pondelok10.401 hod Algebra (3)c1mINFt 3INF*
Pondelok15.403 hod Teória množínk2muM* 3kM* 2pmupM*
Streda 9.502 hod Aplikácie teórie množínv2mMATs*
Štvrtok16.302 hod Teória čísel (2)p1mMATs*
Piatok 9.502 hod Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)c1MAT**

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


WWW stránky

Homepage