Členovia oddelenia

RNDr. Martin Sleziak, PhD.

Miestnosť: M 129

Telefón: 602 95 193

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok11.302 hodF2Algebra (2)p1INF*
Pondelok18.102 hodM-VIIIDiskrétna matematika (2)v1MAT*
Utorok11.302 hodM-126Seminár z teórie čísel (2)v2mMATs*
Streda 8.102 hodM-VIIAlgebra (2)c1INF1
Štvrtok11.302 hodM-XIIDiskrétna matematika (2)c1MAT*
Piatok13.102 hodM-VIIITeória čísel (2)p1mMATs*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


WWW stránky

Old homepage

Homepage