Členovia oddelenia

RNDr. Jana Tomanová, CSc.

Miestnosť: M 133

Telefón: 602 95 344

E-mail:

Publikácie


Elektronické materiály

Diskrétna matematika 1m, 1mpm, 1efm

Cvicenie0.pdf
Existencia_konstruktivne.pdf
Stromy.pdf
sylaby_Diskret.Mat.2_1m.pdf
Uvodna_prednaska.pdf

Diskrétna matematika 2mng

Diskrétna matematika 4uM

Teória grafov 3mms

1_ Grafy_sylaby 3mms.pdf
2_grafy_uvodna_prednaska_3mms.pdf
3_grafy_prechadzky_ prednaska_3mms.pdf
4_uloha_prechadzky_v_grafe.pdf
5_uloha_farbenie_grafov.pdf
6_uloha_pravdep.dokazy.pdf
Kombinatorika_sylaby3mms.pdf
uloha1_SRR.pdf
uloha2_parovania.pdf
uloha3_retazce a antiretazce.pdf
uloha4_pretinajuce sa mnoziny.pdf

Kombinatorika pre 1. ročník učiteľského štúdia

1Mat_Kombinatrorika_Uvod.pdf
1Mat_Osnova_Predmetu.pdf
2Prednaska_Dirichletov_princip.pdf
Kombinatorika.pdf
uloha_1.pdf
uloha_2.pdf
uloha_3.pdf
uloha_4.pdf
uloha_5.pdf