Členovia oddelenia

RNDr. Jana Tomanová, CSc.

Miestnosť: M 133

Telefón: 602 95 344

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok 8.102 hodM-IIIAlgebra (2)c1INF1
Utorok13.102 hodM-XIIDiskrétna matematika (2)v1MAT*
Streda14.001 hodM-VIDiskrétna matematika (2)c1MAT*
Štvrtok 8.102 hodM-IAlgebra (2)p3upM* 3pupM*
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok12.202 hodM-IXAlgebra (2)c3upM* 3pupM*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

Diskrétna matematika 1m, 1mpm, 1efm

sylaby_Diskrétna mat. 2_1m.pdf

Diskrétna matematika 2mng

2mng_Osnova_Predmetu.pdf
uloha_1.pdf
uloha_2.pdf
uloha_3.pdf
uloha_4.pdf

Diskrétna matematika 4uM

sylabyUvod do teorie grafov.pdf

Teória grafov 3mms

1_grafy_sylaby_3mms.pdf
2_grafy_uvodna_prednaska_3mms.pdf
3_grafy_prechadzky_ prednaska_3mms.pdf
sylaby_Kombinatorika_3mms.pdf
uloha_farbenie_grafov.pdf
uloha_prechadzky_v_grafe.pdf

Kombinatorika pre 1. ročník učiteľského štúdia

1Mat_Kombinatrorika_Uvod.pdf
1Mat_Osnova_Predmetu.pdf
2Prednaska_Dirichletov_princip.pdf
Kombinatorika.pdf
uloha_1.pdf
uloha_2.pdf
uloha_3.pdf
uloha_4.pdf
uloha_5.pdf