Členovia oddelenia

RNDr. Jana Tomanová, CSc.

Miestnosť: M 133

Telefón: 602 95 344

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok 9.003 hod Úvod do teórie grafovk1muM* 2kM* 1pmupM*
Streda14.002 hod Diskrétna matematika (2)v1MAT**
Streda15.401 hod Diskrétna matematika (2)c1MAT**
Štvrtok 9.502 hod Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok14.502 hod Kombinatorikap3MATs
Piatok 8.102 hod Algebra (2)p3upM* 3pupM*
Piatok 9.502 hod Algebra (2)c3upM* 3pupM*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

Diskrétna matematika 1m, 1mpm, 1efm

Diskrétna matematika 2mng

2mng_Osnova Predmetu.pdf

Diskrétna matematika 4uM

sylabyUvod do teorie grafov.pdf

Teória grafov 3mms

0 sylaby 3mms Grafy.pdf
0 sylaby 3mms Kombinatorika.pdf
Intersecting families of permutations, P.J. Cameron, C. Y. KU.pdf
LandauTheorem.pdf

Kombinatorika pre 1. ročník učiteľského štúdia

1MatOsnovaPredmetu.pdf
Cvicenie0.pdf
Cvicenie1_DirichletovPrincip.pdf
Cvicenie2_DirichletovPrincip.pdf
Cvicenie4_Indukcia_ pokracovanie.pdf
Cvicenie5_Spocitavanie1.pdf
Cvicenie6_Spocitavanie2.pdf
Cvicennie3_Indukcia.pdf
kombinatorika.pdf