Členovia oddelenia

Mgr. Katarína Tureková - doktorandka

Miestnosť: M 138

Telefón: (602 95 489)

E-mail:

Publikácie