Členovia oddelenia

Mgr Dávid Wilsch - doktorand

Miestnosť: M 134

Telefón: 602 95 754

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok14.002 hodM-IXLineárna algebra a geometria (1)c1MAT2 1PMA*
Utorok17.201 hodF1-109Maticový početc2MAT* 2MMN*
Streda13.102 hodM-126Algebraická teória grafovpmDRS
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie