Členovia oddelenia

Mgr Dávid Wilsch - doktorand

Miestnosť: M 134

Telefón: 602 95 754

E-mail:

Rozvrh hodín

Streda 8.102 hodM-XLineárna algebra a geometria (2)c1MMN1
Streda 9.502 hodM-XILineárna algebra a geometria (2)c1MMN2

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie