Publikácie

Na tlač

BibTeX format

Martin Niepel
[1] M. Fecko, J. Korbaš, M. Niepel and P. Ševera: Zimná škola zo symplektickej geometrie, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, 5.- 9. február 2007; spracované texty prednášok, Knižničné a edičné centrum FMFI UK, Bratislava, 2008.
[2] M. Niepel: Examples of symplectic 4-manifolds with positive signature, AMS, 2005.