Výskum

Vedecký výskum oddelenia sa orientuje na algebru, matematickú logiku, teóriu grafov, teóriu čísel, teóriu reálnych funkcií, univerzálne algebry, teóriu zväzov, algebraickú, diferenciálnu a všeobecnú topológiu, teóriu kategórií.