Rozvrh hodín

Na tlač

Juraj Činčura
Pondelok12.202 hodM-VIElementárna teória číselp1upM* 1pupM*
Utorok13.102 hodM-126Teória kategórií (2)v2mMATs*
Streda 9.001 hodB1-305Elementárna teória číselc1pupM*
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Streda16.301 hodM-VIIIElementárna teória číselc1pUMA 1upM*
Štvrtok13.102 hodM-VIIIAlgebra (2)c3upM* 3pupM*
Štvrtok14.502 hodM-VIIIAlgebra (2)p3upM* 3pupM*
Štvrtok16.302 hodM-VIIIAlgebra (2)c3upM* 3pupM*

Jaroslav Guričan
Streda 9.502 hodM-126Vybrané kapitoly z algebry (2)p1mMATs*
Štvrtok 8.102 hodF1-108Algebra (2)p1INF*

Róbert Jajcay
Pondelok 8.101 hodM-VIIILineárna algebra a geometria (2)c1MMN*
Pondelok 9.001 hodM-VIIILineárna algebra a geometria (2)c1MMN*
Utorok13.102 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Streda11.302 hodM-126Úvod do kódovaniap3MATs
Streda14.502 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok 8.102 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (2)p1MMN*
Piatok12.204 hodM-IXSeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Tibor Katriňák
Štvrtok12.202 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (4)v2mMATs*

Július Korbaš
Streda13.102 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Štvrtok15.402 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-XISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológiesmDRS

Tibor Macko
Utorok13.102 hodM-IILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Streda13.102 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodF1-108Lineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Štvrtok15.402 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-XISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológiesmDRS

Martin Mačaj
Pondelok10.402 hodM-126Algebra (2)p2MAT*
Utorok 9.502 hodM-126Teória polí (2)p1mMATs*
Utorok14.002 hodM-VIIITeória, algoritmy a aplikácie grafovk2muM* 3kM*
Streda11.301 hodM-VIIAlgebra (2)c2MAT*
Streda12.201 hodM-VIICvičenie z algebry (2)v2MAT*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok13.102 hodF1-108Algebraická teória číselp2mMATs*
Piatok12.204 hodM-IXSeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Martin Niepel
Pondelok 8.103 hodF1-108Lineárna algebra a geometria (2)p1EFM*
Pondelok14.002 hodB1-307Vybrané partie z algebryk2muM*
Piatok13.102 hodM-XISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológiesmDRS

Martin Sleziak
Pondelok 8.102 hodM-IILineárna algebra a geometria (2)c1MAT**
Pondelok 9.502 hodM-IICvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)v1MAT**
Pondelok15.403 hodB1-307Teória množínk2muM*
Utorok17.201 hodM-IAlgebra (3)c3INF* 1mINFt*
Utorok18.102 hodM-IAlgebra (3)p3INF* 1mINFt*
Streda 9.003 hodSTUReálne funkciesmDRS
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Štvrtok11.302 hodF1-247Teória čísel (2)p1mMATs*
Štvrtok15.401 hodM-IXAlgebra (3)c2INF*

Jana Tomanová
Pondelok10.403 hodM-VIIÚvod do teórie grafovk1muM*
Utorok11.302 hodM-126Kombinatorikap3MATs
Streda 8.102 hodM-VDiskrétna matematika (2)v1MAT**
Streda 9.501 hodM-VDiskrétna matematika (2)c1MAT**
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS

Pavol Zlatoš
Utorok 9.503 hodF2Algebra a geometria (2)p1FYZ*
Utorok14.502 hodM-126Teória množín a matematická logika (2)p3MATs
Streda14.002 hodM-VMatematická logika pre kognitívnu vedup1mIKV
Streda15.401 hodM-VMatematická logika pre kognitívnu veduc1mIKV

Na tlač