Rozvrh hodín

Na tlač

Juraj Činčura
Pondelok11.302 hodM-VIElementárna teória číselp1upM* 1pupM*
Streda 9.001 hodB2-304Elementárna teória číselc1pupM*
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Streda14.501 hodM-VIIIElementárna teória číselc1upM*
Štvrtok 8.102 hodM-IVAlgebra (2)p3upM* 3pupM*
Štvrtok 9.502 hodM-IVAlgebra (2)c3upM* 3pupM*
Štvrtok13.102 hodM-126Teória kategórií (2)v2mMATs*

Jaroslav Guričan
Pondelok11.302 hodM-IXAlgebra (3)p1mINFt 3INF*
Pondelok13.101 hodM-IXAlgebra (3)c1mINFt 3INF*
Streda 8.102 hodM-126Počítačová algebra (2)p2mMATs*
Streda13.102 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (2)s1mMATs*
Štvrtok11.302 hodM-126Vybrané kapitoly z algebry (2)p1mMATs*

Róbert Jajcay
Pondelok 9.002 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Pondelok12.202 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Utorok14.501 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)c1MMN*
Streda 9.502 hodF1-108Lineárna algebra a geometria (2)p1MMN*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok13.102 hodM-XIIÚvod do kódovaniap3MATs
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Július Korbaš
Streda 9.502 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Štvrtok14.502 hodM-XIIAlgebraická topológiap1mMATs*

Milan Lekár
Utorok15.401 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)c1MMN*

Tibor Macko
Utorok 9.502 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Streda 9.502 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Streda16.302 hodF1-328Lineárna algebra a geometria (2)c1MAT*
Štvrtok 9.502 hodF1-108Lineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Štvrtok14.502 hodM-XIIAlgebraická topológiap1mMATs*

Martin Mačaj
Pondelok10.402 hodM-IVAlgebra (2)p2MAT*
Utorok14.002 hodM-126Teória, algoritmy a aplikácie grafovv2muM* 2pmupM*
Streda11.302 hodM-126Algebraická teória číselp2mMATs*
Streda16.301 hodM-XAlgebra (2)c2MAT*
Streda17.201 hodM-XCvičenie z algebry (2)v2MAT*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok16.302 hodM-XIITeória polí (2)p1mMATs*
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Martin Niepel
Pondelok10.403 hodF1Lineárna algebra a geometria (2)p1EFM*
Pondelok14.002 hodB1-307Vybrané partie z algebryv2muM* 2pmupM*
Utorok 9.503 hodM-126Vybrané kapitoly z numerickej algebry k1mMATn*

Martin Sleziak
Pondelok15.403 hodB1-307Teória mnoľínk2muM* 3kM* 2pmupM*
Utorok12.202 hodM-126Seminár z teórie čísel (2)s1mMATs*
Streda 9.003 hodSTUReálne funkciesmDRS
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Štvrtok 8.102 hodAAlgebra (2)p1INF* 2BIN*
Štvrtok11.302 hodF1-108Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)v1MAT**
Štvrtok13.102 hodF1-108Teória čísel (2)p1mMATs*

Jana Tomanová
Pondelok10.403 hodM-VIIÚvod do teórie grafovk1muM* 2kM* 1pmupM*
Utorok14.502 hodM-VDiskrétna matematika (2)v1MAT**
Utorok16.301 hodM-VDiskrétna matematika (2)c1MAT**
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok14.502 hodM-126Kombinatorikap3MATs

Pavol Zlatoš
Utorok 9.503 hodF2Algebra a geometria (2)p1FYZ*
Utorok14.502 hodF1-328Teória mnoľín a matematická logika (2)p3MATs
Streda16.302 hodM-VIIMathematical Logic for Cognitive Sciencep1mIKV
Streda18.101 hodM-VIIMathematical Logic for Cognitive Sciencec1mIKV

Na tlač