Rozvrh hodín

Na tlač

Juraj Činčura
Pondelok12.202 hodM-VElementárna teória číselp1upM* 1pupM*
Streda 9.001 hodB2-404Elementárna teória číselc1pupM*
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Streda16.301 hodM-VIIIElementárna teória číselc1upM*
Štvrtok13.102 hodM-VIIIAlgebra (2)p3upM* 3pupM*
Štvrtok14.502 hodM-VIIIAlgebra (2)c3upM* 3pupM*

Jaroslav Guričan
Pondelok11.302 hodM-126Počítačová algebra (2)p2mMATs*
Utorok 9.502 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Utorok11.302 hodM-126Vybrané kapitoly z algebry (2)p1mMATs*
Štvrtok 8.102 hodF1-328Lineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Štvrtok11.302 hodM-XAlgebra (3)p3INF* 1mINFt*
Štvrtok13.101 hodM-XAlgebra (3)c3INF* 1mINFt*

Róbert Jajcay
Streda 8.102 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Streda11.302 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok13.102 hodM-VIIÚvod do kódovaniap3MATs
Piatok 8.102 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (2)p1MMN*
Piatok12.204 hodM-213Seminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Tibor Katriňák
Utorok14.502 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (2)s1mMATs*
Streda13.102 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (4)v2mMATs*

Július Korbaš
Streda14.502 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Štvrtok13.102 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-126Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie smDRS

Martin Mačaj
Pondelok14.002 hodM-IXAlgebra (2)p2MAT*
Utorok 9.502 hodM-126Algebraická teória číselp2mMATs*
Streda11.301 hodF1-108Algebra (2)c2MAT*
Streda12.201 hodF1-108Cvičenie z algebry (2)v2MAT*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok12.204 hodM-213Seminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Martin Niepel
Pondelok14.002 hodB2-304Vybrané partie z algebryk2muM*
Štvrtok 9.003 hodF1Lineárna algebra a geometria (2)p1EFM*
Piatok 9.502 hodM-oGSeminár z algebraickej geometriesmDRS
Piatok13.102 hodM-126Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie smDRS

Martin Sleziak
Pondelok15.403 hodB2-304Teória množínk2muM*
Utorok16.302 hodM-VCvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)v1MAT**
Streda 9.003 hodSTUReálne funkciesmDRS
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Streda14.502 hodM-IVAlgebra (2)c1INF*
Štvrtok 8.102 hodF1-108Algebra (2)p1INF*
Štvrtok11.302 hodM-IXLineárna algebra a geometria (2)c1MAT**

Jana Tomanová
Pondelok10.403 hodM-VIIÚvod do teórie grafovk1muM*
Streda 8.102 hodM-133Diskrétna matematika (2)v1MAT**
Streda 9.501 hodM-133Diskrétna matematika (2)c1MAT**
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok14.502 hodM-126Kombinatorikap3MATs

Pavol Zlatoš
Utorok14.002 hodM-VIMatematická logika pre kognitívnu vedup1mIKV
Utorok15.401 hodM-VIMatematická logika pre kognitívnu veduc1mIKV
Streda 9.003 hodF1Algebra a geometria (2)p1FYZ*

Na tlač