Rozvrh hodín

Na tlač

Serhii Dylda
Piatok 9.502 hodM-XIIMatematická analýza (2)c1BIN* 1DAV*

Jaroslav Guričan
Pondelok 9.502 hodM-126Algebra (4)p3MATs
Utorok14.502 hodM-126Počítačová algebra (2)p2mMATs*
Streda15.402 hodM-XIAlgebra (2)c1INF2
Štvrtok13.102 hodM-VIAlgebra (3)p2INF*
Štvrtok14.502 hodM-VIAlgebra (3)c2INF*

Nina Hronkovičová
Piatok 8.102 hodM-XIIAlgebra a geometria (2)c1FYZ1
Piatok11.302 hodM-XIIAlgebra a geometria (2)c1FYZ2 1TEF

Steven Ikechukwu
Pondelok 8.102 hodM-IILineárna algebra a geometria (2)c1MMN*
Piatok11.302 hodM-VMatematická analýza (2)c1TEF 1BIN 1DAV

Róbert Jajcay
Pondelok 8.102 hodM-126Kombinatorikap3MATs
Štvrtok13.102 hodM-XIÚvod do kódovaniap2DAV 3MATs
Piatok 8.102 hodF1-108Lineárna algebra a geometria (2)p1MMN*
Piatok12.204 hodM-IXSeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Samuel Kalužný
Streda16.302 hodM-VICvičenie z algebry a geometrie (1)c1EFM2
Štvrtok 8.102 hodM-IIILineárna algebra a geometria (2)c1EFM2

Tibor Macko
Utorok 9.502 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Streda15.402 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Štvrtok 8.102 hodM-XIILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Štvrtok 9.502 hodM-XIILineárna algebra a geometria (2)c1MAT**
Štvrtok14.002 hodM-IIAlgebraická topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Martin Mačaj
Pondelok11.302 hodM-VIIIAlgebra (2)p2MAT*
Utorok16.302 hodM-XIAlgebra (2)c2MAT*
Streda 9.502 hodM-126Teória polí (2)p1mMATs* 1mINFt*
Streda14.502 hodM-VCvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)v1MAT**
Štvrtok13.102 hodM-IÚvod do teórie grafovv1muM* 1pmupM*
Piatok12.204 hodM-IXSeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Martin Niepel
Pondelok11.302 hodF1-109Lineárna algebrap1BIN* 1DAV*
Utorok 9.503 hodF1Lineárna algebra a geometria (2)p1EFM*
Streda11.302 hodF1-108Lineárna algebrap1BIN* 1DAV*
Streda16.302 hodM-VIIILineárna algebrac2DAVk 1DAV*
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Martin Sleziak
Pondelok11.302 hodF2Algebra (2)p1INF*
Pondelok18.102 hodM-VIIIDiskrétna matematika (2)v1MAT*
Utorok11.302 hodM-126Seminár z teórie čísel (2)v2mMATs*
Streda 8.102 hodM-VIIAlgebra (2)c1INF1
Štvrtok11.302 hodM-XIIDiskrétna matematika (2)c1MAT*
Piatok13.102 hodM-VIIITeória čísel (2)p1mMATs*

Dávid Wilsch
Streda 8.102 hodM-XLineárna algebra a geometria (2)c1MMN1
Streda 9.502 hodM-XILineárna algebra a geometria (2)c1MMN2

Pavol Zlatoš
Utorok 9.003 hodF2Algebra a geometria (2)p1FYZ 1TEF
Štvrtok14.502 hodM-126Matematická logika (2)p3MATs

Na tlač