Rozvrh hodín

Na tlač

Juraj Činčura
Pondelok 8.102 hodM-ILineárna algebrap1upM* 1pupM*
Utorok14.502 hodM-IXLineárna algebrac1upM*
Utorok16.302 hodM-IXLineárna algebrac1pupM*
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Štvrtok 9.502 hodM-126Teória kategórií (1)p2mMATs*

Jaroslav Guričan
Pondelok 8.102 hodM-126Vybrané kapitoly z algebry (1)p1mMATs*
Utorok 8.102 hodM-126Počítačová algebra (1)p2mMATs*
Utorok11.302 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (1)p1MAT**
Streda14.502 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (1)p1MAT**

Róbert Jajcay
Streda11.302 hodM-126Lineárne kódovaniep2mMATs*
Štvrtok 8.102 hodF1-108Vybrané kapitoly z kryptológiep2mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok 8.102 hodF1-328Lineárna algebra a geometria (1)p1MMN* 3AIN*
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Tibor Katriňák
Utorok14.502 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (1)s1mMATs*
Streda13.102 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (3)v2mMATs*

Július Korbaš
Utorok11.302 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (1)p1MAT**
Streda14.502 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (1)p1MAT**
Štvrtok13.102 hodM-XDiferenciálna topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-XSeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs*

Martin Mačaj
Pondelok12.202 hodM-VIAlgebra (1)p2MAT*
Utorok13.102 hodM-126Teória polí (1)p1mMATs*
Streda 9.502 hodF1Teória grafovv2MAT*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok14.501 hodM-IXAlgebra (1)c2MAT*
Štvrtok15.401 hodM-IXCvičenie z algebry (1)c2MAT*
Štvrtok16.301 hodM-XTeória grafovc2MAT*
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Martin Niepel
Utorok11.302 hodF1Lineárna algebra a geometria (1)p1EFM*
Utorok15.401 hodM-XIDiskrétna matematika (1)c1MAT**
Streda 8.102 hodF1-109Diskrétna matematika (1)p1MAT**
Štvrtok11.302 hodF2Lineárna algebra a geometria (1)p1EFM*
Piatok13.102 hodM-XSeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs*

Martin Sleziak
Pondelok 8.102 hodF1-328Algebra (1)p1INF* 2BIN*
Pondelok10.402 hodM-VIICvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)v1MAT**
Utorok14.002 hodM-XILineárna algebra a geometria (1)c1MAT**
Streda 9.003 hodSTUReálne funkciesmDRS
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Štvrtok 9.502 hodM-IVAlgebra (1)c1INF* 2BIN*
Piatok 9.502 hodM-126Seminár z teórie čísel (1)v1mMATs*
Piatok11.302 hodM-IITeória čísel (1)p3MATs

Jana Tomanová
Pondelok11.302 hodM-IKombinatorikap1upM* 1pupM*
Utorok14.502 hodM-VIIIDiskrétna matematikap2MMN*
Utorok16.301 hodM-VIIIDiskrétna matematikac2MMN*
Streda 9.002 hodB1-307Kombinatorikac1pupM*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok14.502 hodM-126Teória grafovp3MATs
Piatok 9.502 hodM-VIIKombinatorikac1upM*

Pavol Zlatoš
Utorok10.403 hodF2Algebra a geometria (1)p1OZE 1FYZ*
Streda15.402 hodM-IIAlgebra a geometria (3)p2FYZ*
Streda17.201 hodM-IIAlgebra a geometria (3)c2FYZ*
Štvrtok14.502 hodM-120Filozofické otázky základov matematiky (1)v1mMATs*

Na tlač