Rozvrh hodín

Na tlač

Serhii Dylda
Pondelok14.502 hodM-VDiskrétna matematika (2)c1AIN*
Streda16.302 hodM-XIMatematická analýza (2)c1DAV1 1TEF
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Leonard Chidiebere Eze
Pondelok16.302 hodM-VIILineárna algebra a geometria (2)c1MMN*
Streda16.302 hodF1-109Matematická analýza (2)c1TEF 1BIN* 1DAV*

Jaroslav Guričan
Pondelok11.302 hodF1-328Algebra (2)p1INF*
Utorok 9.502 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (1)s1mMATs*
Streda 9.502 hodM-126Počítačová algebra (2)p2mMATs*
Štvrtok 8.102 hodF1-328Algebra (2)c1INF2

Nina Hronkovičová
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok 8.102 hodM-IIIAlgebra a geometria (2)c2TEF 1FYZ2
Piatok12.202 hodM-VIIAlgebra a geometria (2)c1TEF 1FYZ1
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Róbert Jajcay
Pondelok 9.502 hodM-IXÚvod do kódovaniap2DAV 3MATs
Streda13.102 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok14.002 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Piatok 8.102 hodM-XILineárna algebra a geometria (2)p1MMN*
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Samuel Kalužný
Streda16.302 hodM-XMatematická analýza (2)c1DAV2 2DAVk 2BINk 1BIN*
Štvrtok11.302 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)c1MAT**
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Tibor Macko
Pondelok13.102 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Pondelok15.402 hodM-126Teória kategórií (2)v2mMATs*
Utorok 9.502 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Utorok14.502 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Martin Mačaj
Pondelok 9.502 hodM-XAlgebra (2)p2MAT*
Pondelok11.302 hodM-XAlgebra (2)c2MAT*
Utorok11.302 hodM-126Algebraická teória číselp2mMATs*
Streda 8.102 hodM-126Teória polí (2)p1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok16.302 hodM-XÚvod do teórie grafovv1muM* 2kM* 1pmupM*
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Martin Niepel
Pondelok11.302 hodF1-109Lineárna algebrap1BIN* 1DAV* 2BIN*
Utorok 9.503 hodM-IILineárna algebra a geometria (2)p1EFM*
Streda14.503 hodM-XIIVybrané kapitoly z numerickej algebry k1mMATn*
Štvrtok 9.502 hodF1-109Lineárna algebrap1BIN* 1DAV* 2BIN*
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Martin Sleziak
Pondelok 8.102 hodF1-247Algebra (3)p2INF* 3INF* 1mINFt*
Utorok 8.102 hodM-VITeória čísel (2)p1mMATs*
Utorok11.302 hodM-VIAlgebra (3)c3INF* 1mINFt*
Utorok16.302 hodM-IXAlgebra (3)c2INF*
Streda16.302 hodM-VICvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)v1MAT**
Štvrtok 8.102 hodM-126Aplikácie teórie množínv1mMATs*

Jana Tomanová
Utorok 8.102 hodM-IIIAlgebra (2)c1INF1
Utorok13.102 hodM-XIIDiskrétna matematika (2)v1MAT*
Streda14.001 hodM-VIDiskrétna matematika (2)c1MAT*
Štvrtok 8.102 hodM-IAlgebra (2)p3upM* 3pupM*
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok12.202 hodM-IXAlgebra (2)c3upM* 3pupM*

Dávid Wilsch
Utorok14.002 hodCLineárna algebrac1DAV1 2BINk 1BIN*
Utorok16.302 hodM-XIILineárna algebrac1DAV2 2DAVk 2BIN*
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Pavol Zlatoš
Pondelok10.402 hodM-126Matematická logika (2)p3MATs
Utorok 9.003 hodF1-109Algebra a geometria (2)p1FYZ* 1TEF 2TEF
Štvrtok15.403 hodM-VIIMathematical Logic for Cognitive Sciencek1mIKV

Na tlač