Rozvrh hodín

Na tlač

Juraj Činčura
Pondelok 8.102 hodM-ILineárna algebrap1upM* 1pupM*
Utorok 8.102 hodM-126Všeobecná topológiap1mMATs*
Utorok13.102 hodM-XLineárna algebrac1upMA*
Utorok16.302 hodM-XLineárna algebrac1upMAIN 1pupM*
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Streda16.302 hodM-126Všeobecná topológiap1mMATs*
Štvrtok11.302 hodM-126Teória kategórií (1)v2mMATs*

Jaroslav Guričan
Utorok13.102 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (1)s1mMATs
Štvrtok 9.502 hodF1-109Algebra (1)p1INF 2BIN*
Štvrtok14.502 hodM-126Vybrané kapitoly z algebry (1)p1mMATs

Róbert Jajcay
Pondelok 9.001 hodM-VLineárna algebra a geometria (1)c1MMN*
Streda 9.001 hodM-XLineárna algebra a geometria (1)c1MMN*
Streda14.502 hodM-126Lineárne kódovaniep2mMATs*
Štvrtok 8.102 hodI-23Vybrané kapitoly z kryptológiep2mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok 8.102 hodF1-328Lineárna algebra a geometria (1)p1MMN*
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Tibor Katriňák
Streda13.102 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (3)v2mMATs

Július Korbaš
Štvrtok13.102 hodM-126Diferenciálna topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-XSeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Tibor Macko
Pondelok12.202 hodF1-328Lineárna algebra a geometria (1)p1MAT**
Utorok11.302 hodF1-328Lineárna algebra a geometria (1)p1MAT**
Štvrtok13.102 hodM-126Diferenciálna topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-XSeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Martin Mačaj
Pondelok10.402 hodF1-247Algebra (1)p2MAT*
Pondelok16.301 hodM-IXTeória grafovc2MAT*
Utorok14.502 hodM-126Teória polí (1)p1mMATs*
Streda14.501 hodM-XAlgebra (1)c2MAT*
Streda15.401 hodM-XCvičenie z algebry (1)c2MAT*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok15.402 hodM-VIITeória grafovv2MAT*
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Martin Niepel
Utorok11.302 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (1)p1EFM*
Utorok15.402 hodM-VMaticový početp2MAT*
Utorok17.201 hodM-VMaticový početc2MAT*
Streda 8.102 hodF1Diskrétna matematika (1)p1MAT**
Štvrtok11.302 hodF1-108Lineárna algebra a geometria (1)p1EFM*
Piatok13.102 hodM-XSeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Martin Sleziak
Pondelok 8.102 hodF1-328Algebra (1)c1INF2 2BIN*
Pondelok16.302 hodM-126Teória čísel (1)p3MATs
Utorok16.302 hodM-XIIAlgebra (1)c1INF1
Streda 9.003 hodSTUReálne funkciesmDRS
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Streda15.402 hodF1-108Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)c1MAT**
Štvrtok11.302 hodM-IXLineárna algebra a geometria (1)c1MAT**

Jana Tomanová
Pondelok11.302 hodM-IKombinatorikap1upM* 1pupM*
Utorok14.502 hodM-XKombinatorikac1upM*
Streda10.402 hodB2-304Kombinatorikac1pupM*
Streda14.002 hodM-VDiskrétna matematikap2MMN*
Streda15.401 hodM-VDiskrétna matematikac2MMN*
Štvrtok 8.102 hodM-126Teória grafovp3MATs
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS

Pavol Zlatoš
Utorok10.403 hodF2Algebra a geometria (1)p1OZE 1FYZ*
Streda 9.502 hodM-126Teória množín a matematická logika (1)p3MATs

Na tlač