Rozvrh hodín

Na tlač

Serhii Dylda
Streda11.302 hodM-VIIIMatematická analýza (1)c1TEF 1BIN*
Štvrtok 8.102 hodCMatematická analýza (1)c1INF3
Piatok13.102 hodM-VISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs*

Leonard Chidiebere Eze
Utorok14.502 hodF1-109Matematická analýza (1)c1TEF 1BIN* 1DAV*

Jaroslav Guričan
Utorok 9.502 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (2)s2mMATs*
Streda 9.502 hodM-126Algebra (3)p3MATs
Štvrtok 9.502 hodF1-247Algebra (1)c1INF3
Štvrtok14.502 hodCPočítačová algebra (1)p2mMATs*
Piatok 9.502 hodF1-108Algebra (1)c1INF1
Piatok11.302 hodF1-108Algebra (1)c1INF2

Róbert Jajcay
Pondelok 8.102 hodCLineárna algebra a geometria (1)p1MMN 23AIN
Utorok12.202 hodM-126Vybrané kapitoly z kryptológiep2mMATs*
Štvrtok 8.102 hodM-VIIITeória grafovk2DAV 3MATs
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok12.204 hodM-VIIISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Samuel Kalužný
Utorok16.302 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (1)c1EFM2
Streda16.302 hodM-IICvičenie z algebry a geometrie (1)v1EFM2
Piatok13.102 hodM-VISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs*

Tibor Macko
Pondelok10.402 hodM-VILineárna algebra a geometria (1)p1MAT**
Utorok11.302 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (1)p1MAT**
Utorok14.502 hodM-IXLineárna algebra a geometria (1)c1MAT**
Štvrtok11.302 hodM-126Teória kategórií (1)v2mMATs*
Štvrtok16.302 hodM-126Diferenciálna topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-VISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs*

Martin Mačaj
Pondelok11.302 hodF1-247Kombinatorikap1upM* 1pupM*
Utorok14.002 hodM-XIIAlgebra (1)p2MAT*
Streda12.202 hodM-IXTeória grafovp2MAT*
Streda15.402 hodF1-109Algebra (1)c2MAT*
Štvrtok 9.001 hodM-IITeória grafovc2MAT*
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok13.102 hodM-126Teória polí (1)p1mMATs* 1mINFt*
Piatok12.204 hodM-VIIISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Martin Niepel
Pondelok10.402 hodF1-108Lineárna algebra a geometria (1)p1EFM*
Utorok 9.502 hodF1-108Lineárna algebra a geometria (1)p1EFM*
Utorok15.402 hodM-VIIIMaticový početp2MAT* 2MMN*
Utorok17.201 hodM-VIIIMaticový početc2MAT* 2MMN*
Streda11.302 hodM-IIIDiskrétna matematika (1)p1MAT* 2PMA*
Streda14.002 hodF1-109Kombinatorikac1upM*
Piatok13.102 hodM-VISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs*

Martin Sleziak
Utorok11.302 hodF1Algebra (1)p1INF*
Utorok16.302 hodM-126Všeobecná topológiap1mMPG
Streda15.402 hodM-XIICvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)v1MAT**
Štvrtok15.402 hodM-VIIIVybrané partie z algebry a teoretickej aritmetikyk1muM* 1pmupM*
Piatok 9.502 hodM-IXTeória čísel (1)p3MATs

Dávid Wilsch
Pondelok 9.502 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (1)c1MMN1
Pondelok11.302 hodM-VLineárna algebra a geometria (1)c1MMN2
Utorok17.201 hodM-VIIIMaticový početc2MAT* 2MMN*
Štvrtok 9.502 hodM-223Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok12.204 hodM-VIIISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS

Pavol Zlatoš
Utorok 9.503 hodF2Algebra a geometria (1)p1OZE 1TEF 1FYZ*
Streda14.503 hodM-VIIAlgebra a geometria (3)p2FYZ* 3FYZ*
Štvrtok14.502 hodM-126Matematická logika (1)p3MATs

Na tlač