Rozvrh hodín

Juraj Činčura
Pondelok 8.102 hodM-ILineárna algebrap1upM* 1pupM*
Utorok 8.102 hodM-126Všeobecná topológiap1mMATs*
Utorok13.102 hodM-XLineárna algebrac1upMA*
Utorok16.302 hodM-XLineárna algebrac1upMAIN 1pupM*
Streda11.302 hodSAVTopologický seminársmDRS
Streda16.302 hodM-126Všeobecná topológiap1mMATs*
Štvrtok11.302 hodM-126Teória kategórií (1)v2mMATs*