Rozvrh hodín

Jaroslav Guričan
Utorok13.102 hodM-126Univerzálne algebry a zväzy (1)s1mMATs
Štvrtok 9.502 hodF1-109Algebra (1)p1INF 2BIN*
Štvrtok14.502 hodM-126Vybrané kapitoly z algebry (1)p1mMATs