Rozvrh hodín

Róbert Jajcay
Pondelok 8.101 hodM-VIIILineárna algebra a geometria (2)c1MMN*
Pondelok 9.001 hodM-VIIILineárna algebra a geometria (2)c1MMN*
Utorok13.102 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Streda11.302 hodM-126Úvod do kódovaniap3MATs
Streda14.502 hodM-126Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematikep1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Piatok 8.102 hodF1-109Lineárna algebra a geometria (2)p1MMN*
Piatok12.204 hodM-IXSeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS