Rozvrh hodín

Martin Mačaj
Pondelok11.302 hodM-VIIIAlgebra (2)p2MAT*
Utorok16.302 hodM-XIAlgebra (2)c2MAT*
Streda 9.502 hodM-126Teória polí (2)p1mMATs* 1mINFt*
Streda14.502 hodM-VCvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)v1MAT**
Štvrtok13.102 hodM-IÚvod do teórie grafovv1muM* 1pmupM*
Piatok12.204 hodM-IXSeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS