Rozvrh hodín

Martin Mačaj
Pondelok10.402 hodF1-247Algebra (1)p2MAT*
Pondelok16.301 hodM-IXTeória grafovc2MAT*
Utorok14.502 hodM-126Teória polí (1)p1mMATs*
Streda14.501 hodM-XAlgebra (1)c2MAT*
Streda15.401 hodM-XCvičenie z algebry (1)c2MAT*
Štvrtok 9.502 hodM-213Seminár z teórie grafovsmDRS
Štvrtok15.402 hodM-VIITeória grafovv2MAT*
Piatok12.204 hodM-XISeminár z algebraickej teórie grafovsmDRS