Rozvrh hodín

Tibor Macko
Pondelok13.102 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Pondelok15.402 hodM-126Teória kategórií (2)v2mMATs*
Utorok 9.502 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Utorok14.502 hodM-126Algebraická topológiap1mMATs*
Štvrtok 9.502 hodM-VILineárna algebra a geometria (2)p1MAT**
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS