Rozvrh hodín

Martin Niepel
Pondelok 8.103 hodF1-108Lineárna algebra a geometria (2)p1EFM*
Pondelok14.002 hodB1-307Vybrané partie z algebryk2muM*
Piatok13.102 hodM-XISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológiesmDRS