Rozvrh hodín

Martin Niepel
Pondelok10.403 hodF1Lineárna algebra a geometria (2)p1EFM*
Pondelok14.002 hodB1-307Vybrané partie z algebryv2muM* 2pmupM*
Utorok 9.503 hodM-126Vybrané kapitoly z numerickej algebry k1mMATn*