Rozvrh hodín

Pavol Zlatoš
Pondelok 9.002 hodM-VIIITeória množín a matematická logika (1)p3MATs
Utorok13.103 hodF2Algebra a geometria (1)p1FYZ*
Streda15.402 hodM-VIIAlgebra a geometria (3)p2FYZ* 3FYZ*
Streda17.201 hodM-VIIAlgebra a geometria (3)c2FYZ* 3FYZ*