Rozvrh hodín

Pavol Zlatoš
Utorok 9.503 hodF2Algebra a geometria (2)p1FYZ*
Utorok14.502 hodM-126Teória množín a matematická logika (2)p3MATs
Streda14.002 hodM-VMatematická logika pre kognitívnu vedup1mIKV
Streda15.401 hodM-VMatematická logika pre kognitívnu veduc1mIKV