Rozvrh hodín

Pavol Zlatoš
Utorok10.403 hodF2Algebra a geometria (1)p1OZE 1FYZ*
Streda 9.502 hodM-126Teória množín a matematická logika (1)p3MATs