Členovia oddelenia

 Pozícia MiestnosťTelefón E-mail
Juraj Činčura vedúci oddelenia M 135 602 95 141  
Serhii Dylda doktorand M 156 602 95 209  
Jaroslav Guričan   M 140 602 95 304  
Dominik Hollý doktorand M 156 602 95 209  
Róbert Jajcay   M 144 602 95 642  
Tibor Katriňák emeritný profesor M 137 602 95 753  
Július Korbaš   M 139 602 95 812  
Ladislav Kvasz   M 134 602 95 754  
Milan Lekár dotorand M 130 (602 95 489)  
Tibor Macko   M 150 602 95 450  
Martin Mačaj   M 132 602 95 387  
Martin Niepel   M 131 602 95 759  
Tatiana Sirotová doktorandka M 130 (602 95 489)  
Martin Sleziak   M 129 602 95 193  
Jana Tomanová   M 133 602 95 344  
Katarína Tureková doktorandka M 138 (602 95 489)  
Pavol Zlatoš   M 128 602 95 752