Súčasťou hodnotenia kurzu bola pôvodne aj skúška, ale ako sme sa dohodli - namiesto toho môže poslúžiť odreferovanie nejakej ďalšej vybranej témy z komplexnej analýzy. V rámci referátu sa študent bližšie oboznámi s niektorou z tém a svoje zistenia predstaví ostatným v rámci 45-60 minútovej prezentácie niekedy v januári.

Aby sme vedeli čomu sa budeme venovať, oznámte mi výber vašej témy.