Úvod do kódovania - letný semester 2012

Stránka kurzu


Prednášky:                       Štvrtok  14:00-15:40          M 126            

Martin Niepel, M 131      mniepel@fmph.uniba.sk

Konzultačné hodiny:          Utorok 14:00-15:00, Streda 13:30-14:30