Štátnicové otázky
Tu sú nejaké poznámky k štátnicovým otázkam z veľkého bloku Matematické štruktúry a malého bloku Matematická analýza.

Pištove poznámky
Tu sú poznámky z niektorých predmetov, ktoré prepísal Pišta Gyurki. Sú to predmety Lineárna algebra (1.ročník), Numerická matematika a Obyčajné diferenciálne rovnice (2.ročník) a Všeobecná topológia (veľký blok Matematické štruktúry).
Z poznámok k lineárnej algebre sa nakoniec vyvinuli skriptá, ktoré sú na stránke J. Korbaša. V porovnaní s poznámkami tam je opravených pomerne veľa chýb, z toho dôvodu som linku na staršie poznámky (ktoré obsahujú chyby) odstránil.

PHD prijímačky
Niekoľko starých zadaní z prijímačiek na doktorandské.

Rôzne matematické texty
Tu je všeličo, čo som si písal pre svoje potreby. V adresári makra sú TeXové makrá, ktoré používam v ostatných súboroch. Adresár, kde sú uložené by mal byť v \MAKDIR.

Kontakt: Ak by boli akékoľvek problémy so stránkou (napríklad ak by ste sa na ňu nevedeli dostať;), tak sleziak_at_fmph.uniba.sk.