bakalárska
diplomová
dizertačná
    Aktuálne    

Doc. RNDr. Jaroslav Guričan CSc.
TlačDetaily
Niektoré aplikácie algebraických metód v kódovaní a šifrovaní
zadané: Miroslav Baláž
TlačDetaily
Algoritmická riešiteľnosť rovníc v konečných grupách a podobných štruktúrach.
zadané: Michal Prusák
TlačDetaily
Analýza niektorých problémov algoritmov na faktorizáciu veľkých čísel
zadané:

Prof. RNDr. Tibor Katriňák DrSc.
TlačDetaily
Okruhy zvyškových tried Zn
zadané: Michal Fáber

Doc. RNDr. Martin Mačaj PhD.
TlačDetaily
Regulárne Caleyho mapy
zadané: Veronika Bachratá

Mgr. Martin Niepel PhD.
TlačDetaily
Klasické grupy
zadané: Kristína Kováčiková
TlačDetaily
Polynomiálne invarianty pre uzly
zadané: Katarína Škrovinová

RNDr. Martin Sleziak PhD.
TlačDetaily
Fibonacciho a Lucasove čísla
zadané: Beáta Štupáková
TlačDetaily
Golayove páry (kódovanie)
zadané: Michal Takács
TlačDetaily
Hadamardove matice
zadané: Jana Štolcová
TlačDetaily
Google PageRank algoritmus
zadané: Ondrej Mikuláš

RNDr. Jana Tomanová CSc.
TlačDetaily
Kombinatorické dôkazy v teórii čísel
zadané: Veronika Lacková
TlačDetaily
Kostra grafu
zadané: Michaela Kukučková
TlačDetaily
Aritmetické funkcie (φ, τ, σ, μ - formuly, vzťahy, vlastnosti, dokonalé čísla)
zadané: Zuzana Vasiľová