bakalárska
diplomová
dizertačná
    Aktuálne    

Doc. RNDr. Jaroslav Guričan CSc.
TlačDetaily
Niektoré aplikácie algebraických metód v kódovaní a šifrovaní
zadané: Miroslav Baláž
TlačDetaily
Algoritmická riešiteľnosť rovníc v konečných grupách a podobných štruktúrach.
zadané: Michal Prusák
TlačDetaily
Analýza niektorých problémov algoritmov na faktorizáciu veľkých čísel
zadané:

Doc. RNDr. Martin Mačaj PhD.
TlačDetaily
Regulárne Caleyho mapy
zadané: Veronika Bachratá

Mgr. Martin Niepel PhD.
TlačDetaily
Klasické grupy
zadané: Kristína Kováčiková
TlačDetaily
Polynomiálne invarianty pre uzly
zadané: Katarína Škrovinová

RNDr. Martin Sleziak PhD.
TlačDetaily
Fibonacciho a Lucasove čísla
zadané: Beáta Štupáková
TlačDetaily
Golayove páry (kódovanie)
zadané: Michal Takács
TlačDetaily
Hadamardove matice
zadané: Jana Štolcová
TlačDetaily
Google PageRank algoritmus
zadané: Ondrej Mikuláš