Infomácie o konferenciách na ktorých sa JSMF podieľa organizačne alebo finančne.

Iné domáce a zahraničné konferencie, na ktoré by sme radi upozornili svojich členov.

MODx - Mollio