Zápisnicu z členskej schôdze pobočky Banská Bystrica, Zvolen, apríl 2016, nájdete v prílohe.

MODx - Mollio