Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a Katedra matematiky, v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, si vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Poznávací proces v geometriiKonferencia sa bude konať v dňoch 21. – 22. júna 2016 v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na Hrabovskej ceste 1 (mapa) pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností z oblasti obsahu a prístupov k vyučovaniu geometrie na rôznych stupňoch škôl a diskutovať o koncepcii vyučovania geometrie v kontexte rozvíjania geometrického myslenia a uvažovania.

Rokovanie konferencie bude zohľadňovať nasledujúce oblasti:
 1. Geometrické predstavy detí predškolského a mladšieho školského veku
 2. Geometrické koncepcie a miskoncepcie žiakov a študentov základných a stredných škôl a metódy vyučovania geometrie
 3. Geometrická príprava budúcich učiteľov matematiky
 4. Aktuálne problémy vyučovania geometrie na rôznych stupňoch škôl

MODx - Mollio