Murgašove dni 2014 


 

 

     MPC, ZŠ Ulica Vajanského v Lučenci, JSMF  a MŠVVaŠ SR

 organizuje celoslovenský fyzikálny seminár 5. MURGAŠOVE DNI 2014

 

Termín: 3.10.2014

Miesto: Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, Lučenec

 

 

 


 

 

 

 

 

      

MODx - Mollio