Oznámenie o úmrtí prof. RNDr. Arpáda Kecskésa, CSc.  

Cena ministra pre podpredsedu pobočky prof. Šedivého za celoživotné zásluhy  

Odovzdanie Zlatej plakety a Pamätného listu predsedu NSK pobočke v Nitre.  

Správa o činnosti pobočky JSMF v Nitre. Spísal: prof. RNDr. A. Kecskés, CSc.   

Vidíte 1 - 4 z 4 článkov

MODx - Mollio