Členovia oddelenia

Doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.

Miestnosť: M 140

Telefón: 602 95 304

E-mail:

Rozvrh hodín

Štvrtok 8.102 hod Algebra (2)p1INF* 2BIN*
Štvrtok11.302 hod Počítačová algebra (2)p2mMATs*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Najnovšie publikácie

[1] J. Guričan H. Ghumashyan: Sofic groups are not locally embeddable into finite Moufang loops, Mathematica Bohemica, online, (2021), 1-8.
[2] J. Guričan H. Ghumashyan: Endomorphism kernel property for finite groups, Mathematica Bohemica, to app., (2021), .
[3] J. Guričan: Distributive lattices with strong endomorphism kernel property as direct sums, Categories and General Algebraic Structures with Applications, 13(1), (2020), 45-54.

Všetky publikácie


Elektronické materiály

Skriptá

01_prednasky.html
CompAbstrAlg.pdf
cviceniaATA.pdf
euklid.pdf
Skuska_2015leto.html

Počítačová algebra

CA-I.pdf
CA-II.pdf

Vybrané kapitoly z algebry

vka2014_09_24.pdf

Lineárne kódovanie

linkod_T.Katrinak.pdf

Algebra pre informatikov, 1. semester

10a11priklady.pdf
12a13priklady.pdf
1priklady.pdf
2priklady.pdf
3priklady.pdf
4a5priklady.pdf
6priklady.pdf
8priklady.pdf
9priklady.pdf
Skuska.html

Algebra pre informatikov, 2. semester

Skuska.html

Lineárna algebra a geometria

Skuska_2018zima.html