Členovia oddelenia

Doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.

Miestnosť: M 140

Telefón: 602 95 304

E-mail:

Rozvrh hodín

Streda 9.502 hodM-126Vybrané kapitoly z algebry (2)p1mMATs*
Štvrtok 8.102 hodF1-108Algebra (2)p1INF*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Najnovšie publikácie

[1] Miroslav Ploščica Jaroslav Guričan: The strong endomorphism kernel property for modular p-algebras and for distributive lattices, Algebra Universalis, 75(2), (2016), 243-255.
[2] Jaroslav Guričan: Strong endomorphism kernel property for Brouwerian Algebras, JP J. of Algebra, Number Theory and Appl., 36(3), (2015), 241-258.
[3] Jaroslav Guričan Tibor Katriňák: Free pseudocomplemented semilattices: a new approach, Algebra Universalis, 74(3-4), (2015), 305-331.

Všetky publikácie


Elektronické materiály

Skriptá

01_prednasky.html
CompAbstrAlg.pdf
cviceniaATA.pdf
euklid.pdf
Skuska_2015leto.html

Počítačová algebra

CA-I.pdf
CA-II.pdf

Vybrané kapitoly z algebry

vka2014_09_24.pdf

Lineárne kódovanie

linkod_T.Katrinak.pdf

Algebra pre informatikov, 1. semester

10a11priklady.pdf
12a13priklady.pdf
1priklady.pdf
2priklady.pdf
3priklady.pdf
4a5priklady.pdf
6priklady.pdf
8priklady.pdf
9priklady.pdf
Skuska.html

Algebra pre informatikov, 2. semester

Skuska.html

Lineárna algebra a geometria

Skuska_2018zima.html