Cvičenia z lineárnej algebry a geometrie II. - letný semester 2014

Výberové cvičenie (skupina 1m)


Cvičenia:                           Utorok 15:40-17:20     F 328

Martin Niepel, M 131      mniepel@fmph.uniba.sk

Konzultačné hodiny:          Utorok 14:00-15:00, streda 15:00-16:00