Kontaktné osoby:

doc. RNDr. Jana Špirková, PhD., predsedníčka
Adresa: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
E-mail: jana.spirkova@umb.sk
Telefón: 048/446 6626, 0908 901 464

Mgr. Daniela Guffová, PhD., tajomníčka
Adresa: Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: daniela.guffova@umb.sk
Telefón: 048/446 7228, 0915 339 345


Číslo účtu pobočky: SK2209000000000050192645

MODx - Mollio