Funkcia Meno
Predsedníčka: doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
Tajomníčka: Mgr. Daniela Guffová, PhD.
Hospodárka: Ing. Henrieta Paľová

MODx - Mollio