Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Jednota slovenských matematikov a fyzikov

Slovenská fyzikálna spoločnosť


         organizujú odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky

 

           Šoltésove dni 2014

Termín: 6. - 7. november 2014

Miesto: FMFI UK v Bratislave


 

 

 

 

 

 

 

 

MODx - Mollio