Lineárna algebra I. - zimný semester 2010

Stránka kurzu


Prednášky:                      Utorok    11:30 - 13:10     F2

                                        Štvrtok    11:30 - 13:10     F2

Martin Niepel, M 131    mniepel@fmph.uniba.sk

Konzultačné hodiny:        Utorok: 14:30-15:30, Streda 15:00-16:00