• Správa o činnosti pobočky za r. 2008 - doc. Kalina » Click to zoom ->

  Správa o činnosti pobočky za r. 2008 - doc. Kalina

 • Geometrické útvary a ich reprezentácie v geometrickom modelovaní - doc. Velichová » Click to zoom ->

  Geometrické útvary a ich reprezentácie v geometrickom modelovaní - doc. Velichová

 • doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. » Click to zoom ->

  doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

MODx - Mollio