Fotografie od doc. Žideka z 44. konferencie slovenských matematikov konanej v Jasnej 2012 nájdete na stránke https://plus.google.com/photos/112044885432372395080/albums/5856801865081764305.

MODx - Mollio