Fotografie od doc. Žideka z 43. konferencie slovenských matematikov konanej v Jasnej 2011 nájdete na stránke https://plus.google.com/photos/112044885432372395080/albums/5748700631471463697.

MODx - Mollio